TZA NIEUWS

Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek

Het Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek heeft als doel om gezamenlijk en in samenspraak met (vertegenwoordigers van) de ouderen zelf, te bevorderen dat de ouderen in de Achterhoek vanuit veerkracht om kunnen gaan met veranderingen die passen bij het ouder worden. Als veerkracht en/of eigen regie tijdelijk of in een glijdende schaal afneemt, bieden we de juiste ondersteuning op het juiste moment.

Er zijn een zestal programmalijnen opgesteld om dit te realiseren. Programmalijn 1 is ‘Eerder denken over later’ waarin onder andere het onderwerp sociale innovaties is opgenomen. Dat gaat over nadenken over (sociale) innovaties zoals het gebruik van slimme technologie om zelfredzaamheid te bevorderen.

In dat kader kwamen op 17 en 23 juni teams van Sensire bij de TZA voor een workshop ‘Zorgtechnologie bij Dementie’. De deelnemers konden eigen casuïstiek indienen, zodat het programma ‘op maat’ van een concrete situatie gevolgd kon worden.

Lees ook..

Ga naar de inhoud