TZA NIEUWS

TZA ProbeerService Online met software Thuisleefbieb

We zijn gestart met de implementatie van nieuwe software voor de TZA ProbeerService Online. Het is een test- en voorraadsysteem voor zorgtechnologie. We kozen voor de Thuisleefbieb om zorgtechnologie binnen de organisatie te borgen, testen en beoordelen. De software-oplossing draagt bij aan efficiëntere en uniforme werkprocessen voor zorgprofessionals, om zo mensen met een zorgvraag persoonsgerichte zorg te bieden. En daar doen we het ten slotte voor! Binnenkort krijgen de gebruikers de benodigde informatie om het systeem te gaan gebruiken.

Een uitdaging in praktijk

Het is een grote klus om de ruim 50 zorgorganisaties te voorzien van zorgtechnologie en deze zorgtechnologie goed te borgen. Hoe houd je namelijk bij een grote hoeveelheid zorgtechnologie en een groot aantal testende professionals het zicht op de voorraad? En hoe kan ervoor gezorgd worden dat de testresultaten van al deze professionals ook goed worden opgeslagen en geanalyseerd? Belangrijke kennis omtrent zorgtechnologie dreigt namelijk verloren te gaan, terwijl deze juist ingezet dient te worden om van professionals in de zorg te leren en zo kennisdeling te optimaliseren. Met de TZA ProbeerService Online kunnen zorgtechnologie en zorghulpmiddelen beoordeeld worden door professionals en dat deze beoordelingen en reviews op innovatiemanagementniveau geanalyseerd kunnen worden.

Aan de slag met de TZA ProbeerService Online!

Met de TZA ProbeerService Online kunnen de leden zorgtechnologie testen en beoordelen, het overzicht behouden op voorraad en het logistieke proces managen. Met de reviewmodule wordt belangrijke informatie over producten en de gebruikerservaringen verzameld en wordt gewerkt aan een waardevolle databank vol zorgtechnologie. Als lid van TZA kunnen zorgprofessionals hun productkennis optimaliseren en ervaringen met elkaar delen, om zo het beste zorgproduct te koppelen aan de zorgvraag van een cliënt. Hiermee wordt het werkproces van de zorgprofessional gemakkelijker gemaakt en ontvangen mensen met een zorgvraag op de best mogelijke wijze persoonsgerichte zorg. Met het test- en voorraadsysteem krijgt men meer grip op het complexe logistieke proces en het inzicht in voorraden van zorgtechnologie. Een zeer waardevolle en onmisbare functie voor TZA, vanwege een sterke behoefte aan een efficiënt en uniform werkproces.

Over Thuisleefgids

Thuisleefbieb is een onderdeel van Thuisleefgids. Bij Thuisleefgids bieden wij mensen met een zorgvraag, mantelzorgers en professionals een zo optimaal en onbezorgd mogelijk leven. ​Door het bevorderen van kennis, zelfmanagement en persoonsgerichte zorg kunnen mensen met een zorgvraag langer zelfstandig, veilig en plezierig thuis

bron: Thuisleefbieb

Lees ook..

Ga naar de inhoud